Stres ve Cinselliğe Etkisi

Cialis Tabletlerin Cinselliğe Etkisi

Bütün dillerde olduğu gibi cialis ve stres kelimesi Türkçe’de de aynen kullanılmaktadır. Baskı, zor, ızdırap, gerilim, gerginlik, bir şeye tatbik edilen kuvvet anlamlarına geldiği gibi, baskı altında kalmak, yüklenmek, zorlanmak manalarınıda karşılamaktadır. Dilimize ise ancak yüklenme ve zorlanma olarak iki kelimeyle çevrilebilmektedir.

Stres, tıp dilinde bu iki kavramla ifade edilmektedir. Birincisi organizmanın, yani insanın tehlike içinde olduğu şartlar ve tesirler karşısında denge mekanizmalarının bozulduğu zamanki durumu, ikincisi de organizmanın dengesini bozabilecek tesirlerin bütünü ki, bunlara vericiler (stresörler) denmektedir. Ama esas stres, stres verici tesirlere karşı insanın gösterdiği tepkidir, reaksiyondur. Yani stres, “fiziki, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkisiyle insanın ruhsal sıkıntı hali ve bunun hastalık olarak bedene yansıması” şeklinde tarif edilebilir. Bu halde doğal olarak cinselliği etkiler ve çözümü cialis tadalafil ürünüdür. Cialis kullanımı yönündende oldukça kolay ve zararsızdır.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl başına kadar tıp daha çok mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıklarla uğraşmaktaydı. Halbuki gerek çevre şartlarının düzeltilmesi ve gerekse yeni bulunan ilaçlarla (antibiyotikler) bu hastalıklar büyük ölçüde öldürücü olmaktan çıkmıştır. Yaşadığımız yüzyılda ortalama insan hayatı belirgin şekilde uzamış ve hayat standardı bir önceki yüzyıla göre belirgin şekilde yükselmiştir. Fakat bütün bunlara rağmen günümüzde, üstelik yatak sayısının da artmasına rağmen hastaneler hala hastalarla dolup taşmaktadır.

Peki bunun sebebi nedir ?

İşte yakın zamana kadar mikrobu araştırılıp da bir türlü bulunamayan başta cinsel yetersizlik olmak üzere ki bu şuan cialis ürünleri ile çözümlenmekte pek çok hastalığın sebebinin manevi huzursuzluklar, ruhi gerginlikler gibi stres meydana getiren sebepler olduğu nihayet anlaşılmış ve bu seferde hastaneleri stres hastaları doldurmuştur. Bu durumda cialis kullanmak doğru seçim gibi görünüyor.

Stresi doğuran sebepler ve cialis ile çözümü nelerdir ?

Üzüntü, keder, heyecan, ani tesirli bir şok, iş hayatındaki yahut maddi eksiklik gibi müzmin dertler stres sebebi olmaktadır. Yine insanın geçmişinde işlediği hatalar, vicdan azapları, maruz kaldığı rahatsızlıklar, terbiye hataları; unutulmayacak ve devam edip istikbale uzanacak izler bırakabilirler. Ayrıca insanın içinde yaşadığı akıp giden zaman, iç ve dış zorluklar, yarınlara yahut kendine ait güvensizlikler, ve gelecek endişeleri hep stres doğururlar. Cialis ürünleri stresten doğan cinsel isteksizliği çözümler.

Türk toplumuna has stresler ve cialis !!!

Ülkemizde geleneksel aile (ebeveyn, karı-koca ve çocuklar) tipinden, çekirdek aileye (karı-koca ve çocuklar) geçiş, hem stresin tesirini azaltan aile tipini yok etmiştir, hem de asırların güzel alışkanlıklarını ortadan kaldırarak insanları bir bocalamanın içine itmiştir.

Stresin oluşumu ve Cialisin Cinselliğe etkisi nasıldır ?

Çok ürktüğümüz, öfkelendiğimiz veya endişelendiğimiz zaman vücudumuz bir takım kimyevi maddeler salgılayarak bizi rahatsız eden güçlüklere karşı bünyemizi hazırlar. Eğer bizi korkutan, endişelendiren, sinirlendiren şeylerle mücadele için vücudumuzda salgılanan bu kimyevi maddeleri kullanmazsak ve ya onlardan çok miktarda üretilirse, vücudumuza zararlı olabilirler. Cialis tadalafil kullanmayan erkeklerde cinsel yetersizlik (iktidarsızlık), bayanlarda ise cinsel isteksizlik bu zararların başlıcalarındandır. Bu arada bayanlar cialis ürünlerini kullanamaz.

Bu hastalıklar stresle ortaya çıkmaktadır ve cinsel sorunları takip eden diğer hastalıklar ise şunlardır; uykusuzluk, çeşitli baş ağrıları, migren, kusma, gastrit, kabızlık, spastik kolon, mide ülseri, astım, hıçkırık, kalp korkusu, çarpıntılar, yüksek tansiyon, koroner yetmezlik, miyokard enfaktüsü, egzema, sedef hastalığı, iktidarsızlık, şişmanlık, zayıflık, titreme, tik, kekemelik ve gece işemesi.

Cialis kullanımı tüm bu etkenler esnasında kullanılsa da günlük psikolojik duruma, stres yoğunluğuna yahut kullanıma göre etkisi ve performansı farklı gözlemlenebilir. Cialis ilacının yan etkisi olmamakla beraber bazı durumlarda görülen baş ağrılarının sebebide tamamen strese bağlıdır.